Mesaj önizleme  Konuyu Gönder  Paylaş
 
Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aydın ili Hakkında - Aydın İl Tanıtımı - AYDIN
Yazar Mesaj
SisteM Çevrimdışı
Sistemler arızalı
*****

Katılım: Jan 2009
Mesajlar: 2,955
Cinsiyet: Erkek
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 112

Paylaşım Puanı: +4561
Mesaj: #1
Aydın ili Hakkında - Aydın İl Tanıtımı - AYDIN
AYDIN ili hakkında Genel Bilgiler - Aydın İl Tanıtımı - Aydın'ın Tarihi - Aydın İli Kültür ve Turizm

Aydın

İLİN TANITIMI

Binlerce yıl önce B Menderes Irmağının suladığı bereketli ovalar üzerine kurulmuş olan Aydın, doğanın kültürle kucaklaştığı ve ülkemizde turizmin ilk başladığı illerden birisidir

Ünlü tarihçi Heredot tarafından “Bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzünün altı” olarak nitelendirilen Aydın; tarım, turizm ve sanayi sektörlerindeki potansiyeli, vasıflı insan gücüyle Ege Bölgesi ve Ülkemizin hızla gelişen illerinden biri durumundadır

Tarih boyunca çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapan Aydın İli, ismini Aydınoğlu beyliğinden almıştır Kurtuluş savaşı yıllarında milli kuvvetler ve efelerin öncülüğünde gerçekleştirilen kahramanca mücadeleler sonucu 7 Eylül 1922 yılında Yunan işgalinden kurtarılmıştır

8007 Km2 alana sahip olan ilimizin 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre merkez ilçe nüfusu 143267, toplam nüfusu ise 950757’dir

Aktif nüfusun % 30'u ticaret, % 28'i tarım, % 12'si inşaat , % 9'u imalat sanayi , % 8'i devlet hizmetleri ve geri kalan % 13'ü ise diğer işlerde çalışmaktadır

2001 yılında İl’de kişi başına düşen Milli Gelir 2017 dolar iken, 2006 yılında bu rakamın 5000 doları aştığı tahmin edilmektedir

BMenderes Irmağının suladığı bereketli ovalar üzerinde kurulu olan İlimiz, sahip olduğu toprak ve su kaynaklarının zenginliği ile Akdeniz İklimi sayesinde her türlü bitkisel üretimin yapılması için önemli bir tarım potansiyeline sahiptir İl topraklarının %4750 sini oluşturan 395,494 hektar alanda tarımsal üretim yapılmaktadır Geriye kalan arazilerin 298,000 hektarı orman, 47,466 hektarı çayır-mera, 14,271 hektarı göl-bataklık, 76669 hektarı tarım dışı arazilerdir

Sulanabilir nitelikteki 252486 hektar alanın % 68'lik kısmını oluşturan 173173 hektarda sulu tarım yapılmaktadır Üretimde küçük ve orta boy işletmelerin ağırlığı görülür

İlin en çok katma değer yaratan bitkisel ürünleri; incir, zeytin, pamuk ve kestanedir İlimiz; zeytin, incir, kestane üretiminde Türkiye genelinde 1 sırada, pamuk üretiminde Şanlıurfa’dan sonra 2sırada yer almaktadır (İl’de 2005 yılında 191009 ton yaş incir, 104965 ton zeytin(Yok yılı) var yılında 500000 tonun üzerinde üretim yapılır, 190123 ton pamuk, 17379 ton kestane üretilmiştir)

İlimizin tarımdan sonra ki ikinci önemli gelir kaynağı turizmdir 150 km’lik sahil şeridine sahip olan İlimizde, 63873’ü turizm işletme belgeli yaklaşık 150000’i bulan yatak kapasitesi mevcuttur İlimizi 2005 yılında yaklaşık 1 milyon turistin ziyaret ettiği tahmin edilmektedir

İlimizde faaliyette olan Aydın ile ASTİM (Aydın Sanayi ve Ticaret İş Merkezleri) Organize Sanayi Bölgeleri vardır Ayrıca; Nazilli, Söke, Ortaklar, Çine ve Buharkent Organize Sanayi Bölgeleri çalışmaları devam etmektedir

2006 yılı itibariyle AYDIN ve ASTİM Organize Sanayi Bölgelerinde işletmede olan fabrika sayısı 134’e yükselirken, istihdam edilen kişi sayısı 5500'e ulaşmıştır

Kurulu haldeki 18 adet Küçük Sanayi Sitelerinde bulunan 5401 işyerinde yaklaşık 15000’e yakın kişinin istihdamı sağlanmaktadır

Aydın İlinin ihracat yapısını; pamuklu dokuma, salamura zeytin, konserve, işlenmiş incir gibi tarımsal ürünler, tarım makinaları, zeytinyağı makinaları, otomotiv yan sanayi ürünleri, beyaz eşya ürünleri, yer altı servetleri feldispat, kuvars, mermer ile şişelenmiş içme suları dünyanın bir çok ülkesine ihraç edilmektedir İhracat tutarının yaklaşık 800 milyon ABD doları olduğu tahmin edilmektedir

Türkiye’de üretilen feldispat, kuvars madenlerinin % 95’i Çine ile Milas arasındaki dağlık bölgeden çıkarılmaktadır

İlin önemli bir gelir kaynağı olmaya aday Jeotermal kaynaklar mevcuttur Sultanhisar Salavatlı’da özel sektöre ait 8,5 Megawatt gücünde Jeotermal elektrik santralinin montajı tamamlanmış, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan elektrik üretimi lisansını almış ve 2006 Şubat ayı sonunda üretime başlamıştır Yine Germencik İlçesinde özel sektörce 100 Megawatt Gücünde Jeotermal Elektrik Santrali kurulumu için çalışmalar sürdürülmektedir

II-EĞİTİM VE KÜLTÜR DURUMU

Aydın ilinde okuma ve yazma bilen nüfusun oranı ülke genelinde olduğu gibi her iki cinsiyet için de sürekli artış göstermektedir 1935 yılında erkeklerin % 311’i, kadınların % 75’i okuma yazma bilirken, bu oran 2000 yılında erkeklerde % 939’a, kadınlarda % 811’e yükselmiştir Kadın nüfusun okur-yazarlık oranı erkek nüfusunkinden daha hızlı artmakla birlikte cinsiyetler arası farklılık devam etmektedir

Gerek Ulusal Eğitime Destek Kampanyası ve gerekse diğer çalışmalarımızla İl genelinde %100’lük bir okuma yazama oranına ulaşmak hedeflenmiştir Kaliteli ve yaygın bir eğitim-öğretim hedefi doğrultusunda yapılan planlı ve programlı çalışmalarla Aydın ilimizde 18 okul öncesi eğitim kurumu, 486 ilköğretim okulu, 5 Özel Eğitim okulu, 93 Genel ve Mesleki Lise olmak üzere toplam 602 okul bulunmaktadır Bu okullarda 6634 derslikte 172110 öğrenci bulunmakta ve 9124 öğretmen görev yapmaktadır

Adnan Menderes Üniversitesi 03071992 tarih, 3837 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında Kanun ile kurularak 1993 akademik yılında eğitime başlamıştır Halen 7 Fakülte, 3 Yüksekokul, 3 Enstitü, 12 Meslek Yüksek Okulu ile 1 devlet konservatuarı, 9 Araştırma ve Uygulama Merkezi olmak üzere 35 birimde eğitim-öğretim, araştırma, yayın ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir Adnan Menderes Üniversitesi’nde 2006-2007 Akademik yılında 97 Profesör, 83 Doçent, 233 Yardımcı Doçent, 117 Öğretim Görevlisi, 94 Okutman, 416 araştırma görevlisi, 20 uzman olmak üzere toplam 1064 akademik personel görev yapmaktadır Adnan Menderes Üniversitesine bağlı birimlerde 7777 lisans, 8325 önlisans ve 775 lisansüstü olmak üzere toplam 16877 öğrenci öğrenim görmektedir

Üniversitemiz Rektör Merkez Örgütü, Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarımızda Genel İdari Hizmetler, Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Hizmetler kadrolarında görev yapan idari personel sayısı 816’dır

III-KÜLTÜR VE TURİZM

Antik kentleriyle açık hava müzesi görünümünde olan Büyük Menderes Vadisi, tarihin bilinen devirlerinden beri çeşitli uygarlıklara merkez olmuş, bu kentlerde sayısız bilgin ve bilge kişiler yetişmiştir Sırasıyla, Neolitik, Kalkolotik, Tunç Çağları ile Frigya, Lidya, Pers, Roma ve Bizans çağlarını yaşayan İl daha sonra Selçuklu ve Osmanlı egemenliğine girmiştir

İlimizde Aydın, Afrodisias, Milet,Aydın Müzesine bağlı Yörük Ali Efe Evi Müzesi olmak üzere 4 Müze bulunmakta, Müze Müdürlüklerinin sorumluluğu altında 8’i (Afrodisias, Nysa, Alinda, Alabanda, Magnesia, Priene, Milet, Didim) düzenlenmiş ve ziyarete açık olmak üzere 21 önemli örenyeri bulunmaktadırMilet Müzesi binadaki statik sorunlar nedeniyle 22 Kasım 2000 tarihinden itibaren ziyarete kapatılmış olup, yeniden hizmete açılması için yeni bina yapımına yönelik ihale çalışmaları başlatılmıştır Bu örenyerleri ile birlikte İlimizde Arkeolojik, Tarihsel ve Kentsel Sit Alanları, Sivil Mimarlık Örnekleri, Anıt Yapılar ve Anıt Ağaçlar gibi yaklaşık 700 civarında taşınmaz kültür varlığı tescillidir Ziyarete açık Örenyerleri; Afrodisias, Nysa, Magnezya, Alinda, Milet, Alabanda, Didim-Apollon ve Priene Örenyeridir
2006 yılında müze ve örenyerlerimizi 379927 kişi ziyaret etmiş bu ziyaretlerden 523830 YTL gelir elde edilmiştirAyrıca Aydın Merkez Güzel Sanatlar Galerisinde 15 adet sergi açılmış ve açılan sergileri 18500 kişi ziyaret etmiştir

İlimizde 20 Halk Kütüphanesi mevcuttur

İlimizde İlçeler dahil 22 adet yerel gazete yayımlanmakta, 5 yerel ve bölgesel TV yayın hayatını sürdürmekte, 6 sinema hizmet vermekte olup; İlimiz dahilinde 83 matbaa faaliyet göstermektedir

Folklorumuzun kökü; engin bir kültürün, eğitimin, bilimin kaynağıdır Onda her şeyin güzelini, incesini buluruz Bu yer, bu folklorun otağı, efesi ile anılır Ve denir ki her zaman : “Efeler Diyarı Aydın” Efeler, zeybeklerin başı ve yöneticisi idi Aydın'ın folklor yaşamında yer eden başlıca efeler olarak Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe, Kıllıoğlu Hüseyin, Kozalaklı Mehmet Efe, Mesutlulu Mestan Efe, Sökeli Ali Efe, Danişmentli İsmail Efe, Zurnacı Ali Efe, Sancaktadır Ali Efe, Tekeli İsmail Efe, Orhaniyeli Kara Durmuş Efe, Giritli Cafer Efe’yi saymak mümkündür

Folklor, Aydın’ın geleneklerini ortaya koymuş, kendisine özgü biçimini vermiş, ancak ilin ekonomik koşulları, iş ve işe dayanan hareketliliği, ulaşım olanaklarının kolaylığı nedeni ile çevre illerinin de karakterlerini benliğine almış ve böylece folklorunu başlı başına daha derin biçimde işleyememiştir Örneğin Muğla ve Denizli illerine ilişkin bazı özellikler Aydın’ın folkloruna da karışmıştır Harmandalı, Tavas Zeybeği, Somalı Zeybeği, Bengi Zeybeği gibi

Kuşadası Deniz Hudut Kapısından Kasım 2006 itibariyle 375580 kişi günübirlik giriş-çıkış yapmış, yine aynı dönemde 492 gemi girişi, 661 motor girişi gerçekleşmiştir İlimizde 185 adet faal seyahat acentesi, 5 adet yat işletmesi mevcuttur Giriş yapan turistlerin milliyetlerine göre sıralaması ise Amerika, Fransa, İngiltere, Belçika ve Hollanda’dır

İl genelinde 70578 adet turizm işletme belgeli yatak kapasitesi mevcuttur İlin turizm potansiyeli deniz, termal, gençlik, kültür ve sanat, ekoturizm türleri şeklinde sıralanabilir

IV-GENÇLİK VE SPOR

Aydın İl genelinde 14 spor salonu, 18’i çim yüzeyli olmak üzere 51 futbol sahası, 2 açık yüzme havuzu, 2 trap-skeet atış poligonu, 1 gençlik ve izcilik kamp tesisi, 2 adet tenis kortu ve 1 adet Gençlik Merkezi Binası olmak üzere toplam 73 spor tesisi vardır Ayrıca 3 spor salonu, 3 toprak yüzeyli futbol sahası inşaat halindedir

İl genelinde çeşitli spor dallarında 3680’i bayan, 9223’ü erkek olmak üzere toplam 12903 kişi lisanslı olarak amatör spor yapmaktadır Bu sporcuların bazı branşlara göre dağılımı 289 atıcılık, 487 atletizm, 2273 basketbol, 1786 voleybol, 12 badmington, 198 bilardo, 147 briç, 16 bisiklet, 82 boks, 120 dağcılık, 72 engelli sporcu, 342 güreş, 74 izcilik, 1872 hentbol, 519 judo, 138 yüzme vb şeklinde sıralanmaktadır

Aydın Merkez 2000 Kişilik Spor Salonu ve Aydın Gençlik Merkezi ve Çok Amaçlı Spor Salonu tamamlanarak hizmete sunulmuştur
V-SANAYİ VE TİCARET

Ekonomik potansiyeli oldukça yüksek olan Aydın; coğrafi konumunun sağladığı ulaşım avantajı, hammadde kaynaklarına yakınlığı, organize sanayi bölgeleri, nüfusun genç ve nitelikli oluşu gibi nedenlerle turizm, tarım ve hizmet sektörleri ile sanayileşme bakımından gelişen ve yükselen bir konumdadır

İlimizde 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa tabi 1251 adet Konut Yapı Kooperatifi, 46 adet Tarım Satış Kooperatifi ve diğerleri ile birlikte 1650 kooperatif faal ve tasfiye halindedir 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi 695 Anonim Şirket, 5500 adet Limited şirket, 5590 sayılı Odalar ve Borsalar Kanununa tabi 5 adet Ticaret Odasına kayılı 14756 üye, 1 adet Sanayi Odasına kayıtlı faal 512 üye, 3 adet Ticaret Borsasına kayıtlı 561 üye mecvut olup; 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabi 89 Odaya kayıtlı yaklaşık 40000 esnaf bulunmaktadır

C-DİĞER GELİR KAYNAKLARI

Dünyanın klasik enerji kaynaklarının kısıtlı oluşuna rağmen, nüfus ve sanayileşmedeki artışın bir sonucu olarak enerjiye olan talep de sürekli artmaktadır Bu anlayışla tarım, turizm ve sanayi sektöründe kullanılmak üzere jeotermal ve rüzgar enerjisi gibi alternatif enerji kaynakları araştırılmaktadır
-Jeotermal Enerji

Aydın'ın en önemli yer altı zenginliği jeotermal enerji kaynaklarıdır Birçok yöremizde olmakla birlikte özellikle Germencik-Ömerbeyli jeotermal sahası 230°C ile Türkiye'de en yüksek sıcaklığa sahip jeotermal enerji sahasıdır Ayrıca potansiyel bakımından da ülkemizin en zengin jeotermal alanıdır

Germencik-Alangüllü, Kuşadası Davutlar ve Merkez İmamköy’deki jeotermal kaynaklar termal turizme, Germencik Ömerbeyli, Aydın Ilıcabaşı, Aydın Yılmazköy, Sultanhisar Salavatlı bölgelerindeki jeotermal kaynaklar ise kent ısıtması ve soğutması için uygun yatırım alanlarıdır Bu alanların değerlendirilmesi yönünde ilk adımlar atılmıştır Sultanhisar Salavatlı’da özel sektöre ait 8,5 Megawatt gücünde Jeotermal elektrik santralinin montajı tamamlanmış, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan elektrik üretimi lisansını almış ve 2006 Şubat ayı sonunda üretime başlamıştır Yine Germencik İlçesinde özel sektörce 100 Megawatt Gücünde Jeotermal Elektrik Santrali kurulumu için çalışmalar sürdürülmekte ve elektrik üretimine geçilmesi amaçlanmaktadır


Bilindiği gibi jeotermal enerji yeni, tekrarlanabilen, temiz, ucuz ve çevre dostudur Jeotermal enerjinin sera ısıtması, kurutmacılık, elektrik üretimi, soğuk hava depoları gibi tarım ve sanayi alanlarında özellikle ileri teknolojilerle endüstride kullanımını düzenleyecek “Jeotermal Kaynak Kanunu”nun TBMM'den bir an önce çıkması İlimiz açısından önem taşımaktadır

-Rüzgar Enerjisi

Temiz, yenilenebilir, ucuz ve çevre dostu diğer enerji kaynaklarından birisi de rüzgar enerjisidir Yapılan ölçümler sonucu Söke ve Didim İlçelerindeki rüzgar hızının, rüzgar enerjisi uygulamaları için uygun olduğu tespit edilmiştir
-Doğalgaz

Doğalgazın ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla etüt Projesi 1999-2000 yıllarında yapılan Güney İletim Hattı güzergahında yer alan İllerimizin (Konya-Isparta-Denizli-Aydın-İzmir) doğalgaza kavuşturulması için Konya-İzmir Doğalgaz İletim Hattı kapsamında Aydın İline doğalgaz verilmesi planlanmıştırDoğalgaz hattı yapım çalışmalarında sona yaklaşılmıştır
-Diğer Maden Varlıkları

İlin önemli maden varlıkları arasında ise linyit kömürü ve zımpara taşı öncelikli paya sahiptir Diğer maden varlıklarımız mermer, demir, feldspat, kuvars, kükürt, tuğla-kiremit hammaddesi şeklindedir

Porselen, vitrifiye seramik hammaddesi olan feldspat, potasyum, sodyum ve kuvarsın il’deki üretimi; ülke toplam üretiminin yaklaşık %95’ini oluşturacak şekilde Çine ve yöresindeki maden rezervlerinden karşılanır Üretilen madenlerin yaklaşık yıllık 500000-600000 tonu iç piyasaya 2500000 tonu da dış piyasaya satılarak İl ekonomisine katma değer kazandırmaktadır

Çimento Sanayinin önemli hammaddesi olan kaolen, kalker ve kil varlığı nedeniyle çimento sanayi gelişmiştir İlin bazı ilçe ve köylerinde işletilen kireç taşı ve kil ocakları küçük ölçekli olup, temel olarak inşaat malzemeleri sanayine hammadde üretmektedirler Yine yer altı kaynaklarımızdan olan memba suları, içme suyu olarak şişelenerek tüketiciye sunulmakta, ilimiz sanayisindeki yeri, artan üretimle beraber gelişme göstermektedir Bu kaynakların geliştirilerek daha modern tesislerin kurulması, istihdam ve ekonomiye katkı sağlanması açısından önem taşımaktadır

VI- ULAŞTIRMA VE ALTYAPI DURUMU
Aydın, coğrafi konumu ile demiryolu, deniz ve hava taşımacılığı imkanlarına sahip bir İl olmasına rağmen ticari yük ve yolcu taşımacılığında ağırlık karayolundadır

759 km uzunluğundaki Aydın İli yol ağını; İzmir-Aydın otoyolunun ilimiz sınırları içerisinde bulunan 73 km’si, 309 km uzunluğundaki devlet yolu ve 377 km il yolu oluşturmaktadır Ayrıca 233 km ağ dışı turistik yol ağı mevcuttur

İl sınırları içinde 135 km uzunluğunda demiryolu ağı vardır Demiryolu ağı 2 hattır Birinci hat Buharkent-Ortaklar Demiryoludur Bu hattın uzunluğu 112 km dir İkinci hat ise Ortaklar-Söke demiryoludur Bu hattın uzunluğu da 23 km dir Her iki hat üzerinde yük ve yolcu taşımacılığı günlük olarak yapılmaktadır

Kuşadası Limanı yat ve yolcu gemisi trafiği yönünden önemli bir hudut kapısı olma niteliğini taşımakta, yaz sezonu boyunca binlerce turist gerek gemi gerekse yat ile giriş-çıkış yapmaktadır Kuşadası Limanının gemi kabul kapasitesi 2400 gemi/yıldır

Ayrıca, 1993 yılında faaliyete geçen 1435 m pist uzunluğuna sahip Aydın-Çıldır Havaalanı küçük tip uçakların iniş yapabileceği özelliktedir

1866 yılında ülkemizde ilk olarak inşa edilen Aydın-İzmir Demiryolu Hattı’nın 135 km’lik bölümü ilimiz sınırları içerisinde kalmaktadır Demiryolu ağı 2 hattır Birinci hat Buharkent-Ortaklar Demiryoludur İkinci hat ise Ortaklar-Söke demiryoludur Bu hattın uzunluğu da 23 km dir Her iki hat üzerinde yük ve yolcu taşımacılığı günlük olarak yapılmaktadır

VII-2003-2006 DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YATIRIMLAR

1-Karayollarında;

-Aydın-Nazilli-Buharkent Arası Bölünmüş Yol Projesi 95 Km,

-Aydın-Ortaklar arası Bölünmüş Yol Projesi 27 Km,

-Ortaklar-Söke Arası Bölünmüş Yol projesi 21 Km,

-Aydın-(Çine)-Muğla Bölünmüş Yol Projesi 58 km, tamamlanmıştır

-Selçuk-Kuşadası-Sazlıköy Ayrımı Bölünmüş Yol, Söke-Didim Ayrımı-Akbük Bölünmüş Yol, (Kuşadası-Söke) Ayr-Davutlar-Güzelçamlı-Millipark Yolu genişletme çalışması, Söke-Bağarası-Koçarlı-Yenipazar-Karacasu-Afrodisyas yolu, (Aydın-Çine ayr)-Karpuzlu-Labranda Projeleri ise devam etmektedir

2-Sulama Çalışmalarında:

-ABüyük Menderes Nehri Kabartma Tesisleri Alt Yapı İnşaatı,

-Aydın Kemer Barajı Dolusavak Kapağı İnşaatı,

-Aydın-Koçarlı Karacaören Göleti,

-BMenderes Nehri Yatak Islahı Çalışmaları tamamlanmıştır

Aydın Ovası Sulaması İnşaatı, Sultanhisar Sulaması İnşaatı, Karpuzlu Ovası Sulaması İnşaatı, Bozdoğan Ovası Sulaması IKısım İnşaatı, İkizdere Barajı İnşaatı, Karacasu Barajı İnşaatı ve Çine Barajı Ve Hes İkmal İnşaatı projelerinin yapımları ise devam etmektedir

3-Köy Altyapı Çalışmalarında;

-226 Km köy yolları 1 kat asfalt, 533 km 2 kat asfalt,

-235 adet içme suyu inşaatı, 32 adet içme suyu sondajı tamamlanmıştır

-Ayrıca, KÖYDES Projesi Kapsamında 2006 yılında ilimiz köylerinin içme suyu ve yolları için 24464000 YTL tahsis edilmiş;

-Köy Yolları Projeleri için 9653000 YTL,

-Köy İçme Suyu Projeleri için 6825000 YTL,

-Toprak ve Küçük Su Kaynaklarını Geliştirme Projeleri için 6787000 YTL,

-Köy Kanalizasyon Projeleri için 1199000 YTL olarak dağıtımı yapılmıştır

-Köydes Projesi kapsamında uygulanan toplam 185 Projeden 78 adedi içme suyu, 101 adedi yol, 2 adedi kanalizasyon ve 4 adedi sulama projesidirBu projelerden 72 adedi tamamlanmış diğerlerinin yapımı ise devam etmektedir(Tamamlananlar 35 adet içme suyu, 35 adet yol, 4 adet sulama ve 1 adet kanalizasyon projesidir)

4-Eğitimde;

-Eğitime % 100 destek kampanyası çerçevesinde son üç yılda yaklaşık 10 milyon YTL tutarında aynı ve nakdi bağış sağlanmış,

-bu katkılarla toplam 508 adet dersliğin yapımı planlanmış,

-110 derslik tamamlanarak hizmete sunulmuş,

-356 dersliğin ise yapımı sürdürülmektedir

-Eğitime % 100 destek kampanyası ile beraber bütçe imkanlarıyla İlköğretimde toplam 890 derslik tamamlanmış ve hizmete sunulmuştur

-Bilgisayar laboratuarı olmayan okullarımızda bilgisayar teknoloji sınıfları oluşturulması için il genelinde bir kampanya başlatılmıştır Valiliğimizce meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarımızla birebir ziyaretlerle gerçekleştirilen ve devam eden kampanyada Eylül 2006 sonu itibariyle 210 bilgisayar,

- 53 masa,

-15 yazıcı,

-5 projeksyon cihazı ve 4000 YTL hayırseverlerce Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmiş,

-299 bilgisayarın daha bağışlanacağı taahhüdü alınmıştır

5-Sağlıkta

-Söke 250 Yataklı Devlet Hastanesi,

-Nazilli Devlet Hastanesi Acil Servis ve Ek Binası,

-Aydın Devlet Hastanesi Acil Servisi,

-Çine 50 yataklı Devlet Hastanesi,

-Didim 50 Yataklı Devlet Hastanesi Acil Servisi,

-Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi,

-Aydın Merkez 9 Nolu Sağlık Ocağı,

-Germencik Sağlık Ocağı,

-Nazilli 5 Nolu Sağlık Ocağı,

-Yenipazar Karacaören Sağlık Evi tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulmuştur

-Çine Devlet Hastanesi Acil Servis inşaatı yapımı devam etmekte olup,

- Aydın Merkez 150 yataklı Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi,

-Aydın Merkez 82 Yıl Devlet Hastanesi 100 yataklı ek bina,

-300 yatak kapasiteli Nazilli Devlet Hastanesi yeni bina yapımları planlanmıştır

6-Diğer önemli yatırımlar olarak Aydın Şehir Tiyatro Binası, Aydın Merkez 2000 Kişilik Spor Salonu, Aydın Gençlik Merkezi ve Çok Amaçlı Spor Salonu ve 500 Öğrenci kapasiteli Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Hizmet Binası tamamlanmış ve hizmete sunulmuşlardır

7-Tarım Sektöründe

-Her türlü tarımsal üretimin yapıldığı ilimizde Tarımsal Destekleme çalışmaları kapsamında üreticilerimize “Doğrudan Gelir Desteği” başta olmak üzere değişik ürünlerde toplam 121000000 YTL destekleme yapılmıştır

-Özel İdare kaynakları ile 2005 Yılında Toprak ve Yaprak Analiz laboratuarı kurulmuş,

-İncir ve zeytin başta olmak üzere 217600 adet muhtelif meyve fidanı dağıtımı yapılmıştır

-Aflatoksinle Mücadele Çalışmaları kapsamında ekşilik böceği ve sirke sineği tuzağı ile incir kurutma esnasında kullanılmak üzere yapılan kerevetler ücretsiz olarak dağıtılmıştır

-Tarım İl Müdürlüğü ile halkımız arasındaki iletişimin artması, var olan bağın daha da güçlenmesi ve İl Müdürlüğü ile sektörde faaliyet gösteren firmaların halkımız ile buluşma noktası olması amacıyla Tarım-Gıda ve Hayvancılık Fuarı düzenlenmiştir

-Kooperatif Destekleme ve Kredilendirme Çalışmaları kapsamında yatırım ve Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi kredisi ve işletme sermayesi kredisi ile destekleme çalışmaları yürütülmüştür


8-SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINDAN YAPILAN YARDIMLAR

2004 yılında ihtiyaç sahibi 9608 kişiye toplam 862000 YTL,

2005 yılında ihtiyaç sahibi 10042 kişiye 794000 YTL,

2006 yılında Ağustos ayı sonu itibariyle ihtiyaç sahibi 11588 kişiye 1000000 YTL tutarında ayni ve nakdi yardım yapılmıştır Belirtilen yardım miktarları ayrıntılı olarak aşağıda yer almaktadır

9-Sosyal Hizmetler Alanında

-2005 yılı Ocak ayında Söke Hilmi Fırat Huzur Evi 90 kapasite ile hayırsever merhum Hilmi Fırat adına Halil Fırat tarafından yaptırılmıştır

-Aydın Yetiştirme Yurdunda bakım ve onarımı sağlanmış, yatak, masa ve karyolaların değişmesi “Bir Odada Sizden” kampanyası ile sağlanmıştır

-İhmal ve istismara uğrayan, sokakta çalışan çocuklara hizmet vermek üzere Şubat 2005’te Girne Çocuk ve Gençlik Merkezi açılmıştır

-Topluma ve bireylere daha iyi hizmet götürmek amacıyla SRAP kapsamında;

-Sokakta çalışan çocuklara yönelik “Sokaktan Gelen Müzik” projesi,
-Okul başarısı ve okula uyum destek projesi,
-Anne eğitimi projesi,
-Evde çocuk bakıcılığı projesi,
-Bilgisayar destekli eğitim projesi,
-Seramik ve Cam Atölyesi Projesi gerçekleştirilmiştir

FenerBahçe'liler Merhaba Ziyaretçi Linkleri Görebilmek için ÜYE olmanız gerekmektedir.Üye iseniz BURAYA tıklayarak giriş yapınız. Buluşuyor...
Mevla'ya ''has'' olmayan gönül, leyla'ya ''paspas'' olur!
05-14-2009 15:17
Kullanıcının websitesini ziyaret et Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
Mesaj önizleme 


Benzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  Denizli İli Hakkında Bilgiler - Denizli Tanıtımı - DENİZLİ SisteM 0 1,572 05-14-2009 15:23
Son Mesaj: SisteM

Foruma Git:


İletişim | DostPaylasim.Com | En Üste Dön | İçeriğe Dön | Arşiv | RSS Beslemesi
Damar Radyo |Alem FM Dinle |Slow Türk Dinle |Radyo Fenomen Dinle |Meltem Radyo Dinle |Radyo Mydonose Dinle | Power Türk Dinle | Park Fm Dinle | Paylaşım | Haber

Sitemiz Bir Paylasim Forum sitesidir. Bu nedenle yazı, resim ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenebilmektedir. Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir. Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazı ve materyalleri 48 Saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır.
Şikayetlerinizi İletişim adresimizden bize ulaştırabilirsiniz..